Beyanname Süreleri

Beyanname TürüVerilme SüresiSon Ödeme Günü
Aylık Ba Bs Formlarıİzleyen Ayın Son Günü saat 24.00′e kadar
Yıllık Kurumlar Vergisiİzleyen Yılın 1-25 Nisan DönemiNisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisiİzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem 14 Mayıs
2.Dönem 14 Ağustos
3.Dönem 14 Kasım
4.Dönem 14 Şubat
1.Dönem 17 Mayıs
2.Dönem 17 Ağustos
3.Dönem 17 Kasım
4.Dönem 17 Şubat
Katma Değer Vergisiİzleyen Ayın 24.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasarİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günüBeyanname verilen ayın 26.günü
23 Ocak
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
Basit Usulde Gelir Vergisiİzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyannameİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisiİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasarİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)İzleyen Ayın 15.GünüBeyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25′i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10′uBeyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.