Vergi Müşavirliği

Vergi Müşavirliği

Şirketimiz Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda doğru olarak hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olur.

Müşavirlik Hizmetleri

  • Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi,
  • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,
  • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
  • Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini,
  • Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,
  • Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık.