Vergi Türü Kodları

Vergi KoduVergi Adı
0001Yıllık Gelir Vergisi
0002Zırai Kazanç Gelir Vergisi
0003Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
0004Gelir Götürü Ticari Kazanç
0005Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
0006Gelir Götürü Ücret
0007Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010Kurumlar Vergisi
0011Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24)
0012Gelir Vergisi (Gmsı)
0014Basıt Usulde Ticari Kazanc
0015Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0017Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
0021Banka Muameleleri Vergisi
0022Sigorta Muameleleri Vergisi
0027Gelir Vergisi Geçici Vergi
0032Gelir Geçici Vergi
0033Kurum Geçici Vergi
0040Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0046Akaryakıt Tüketim Vergisi
0048Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0049Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
0050Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0051Diğer Ücretler
0053Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
0056Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
0057Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
0060Mülga Maden Fonu
0061Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0062Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
0071Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0073Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0074Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
0092Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
1013Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020Fon Payı
1030Pişmanlık Zammı
1042E.Katkı Payı
1043Özel İşlem Vergisi
1047Damga Vergisi
1067Vergi Yargı Harçları
1084Gecikme Faizi
1086Gecikme Zammı
1087Erken Ödeme İndirimi
1089Alınan Diğer Faizler
1095Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096Konut Fonu
3024Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073Usulsüzlük Cezası
3074Özel Usulsüzlük Cezası
3076Kusur Cezası
3077Ağır Kusur Cezası
3078Kaçakçılık Cezası
3080Vergi Ziyaı Cezası
3099Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001Ek Gelir Vergisi
4003Ek Ücret Gelir Vergisi
4004Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006Faiz Vergisi
4007Ek Emlak Vergisi
4008Gelir Dahili Tevkifat
4010Ek Kurumlar Vergisi
4012Kurum Dahili Tevkifat
4014Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4016Ücretlerden Alınacak E.D.V.
40214705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4034Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4040Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
4043Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4050Tekel Safi Hasılat
4060Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063Noter Harçları
4072Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077Münferit Kurum E. D. V.
4078Net Aktif Vergisi
4079Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080Özel İletişim Vergisi
9001Emaneten Yapılan Tahsilat
9002Nüfus Para Cezası
9003Seçim Para Cezası
9004Askerlik Para Cezası
9005Mahkeme Para Cezası
90061475 Sayılı İç Kanununa Ba¦Lı Para Cezası
90073516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9008Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009Turizm Para Cezası
9010Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011Çevre Kirliliği Para Cezası
9012Esnaf S.Harç
9013Gümrük Vergisi
9014Yurt Dışı Çıkış Harcı
9016Bilirkişi Ücreti
9017Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018Yıllık Tonaj Harcı
9022Kur Farkı Hesabı
9023Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9028Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029Diploma Harcı
9030Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031Veraset Ve İntikal Vergisi
9032Ek Taşıt Alım Vergisi
9034Motorlu Taşıtlar Vergisi
9035Taşıt Alım Vergisi
9036Yiyecek Bedelleri
9037Teminat O. Yapılan Ths.
9038İadelerden Alacaklılar
9039Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040Mera Fonu
9041Mera Fonu Para Cezası
9042Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9045Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9051Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9054Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9058Petrolden Devlet Hakkı
9059Ticaret Sicil Harcı
9060Madenlerden Devlet Hakkı
9061Oyun Kağıdı Gelirleri
9062Tapu Ve Kadastro Harçları
9064Pasaport Ve Konsolosluk Harçları
9065Trafik Harçları
9066Yargı Harçları
9068Gemi Ve Liman Harçları
9069Diğer Harçlar
9070Değerli Kağıtlar Gelirleri
9071Tavizlerden Geri Alınanlar
9072İkrazlardan Geri Alınanlar
9073Yem Analiz Ücreti
9074Şeker Fiyat Farkı
9075Akaryakıt Fiyat Farkı
9076Başka Vergi Dairesi Mükellefi
9077Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9080Diğer Para Cezaları
9081Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9085Trafik Cezaları
9086Elektirik Enerji Fonu
9087Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088Çıraklık Fonu
90892000/2 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090Çeşitli Gelirler
9091Petrolden Devlet Hissesi
9092Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
90964369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097Haksız Alınan Vergi İadesi
9098Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099Kaldırılan Vergi Artıkları